Wiener osiguranje

 
Wiener osiguranje

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Više informacija možete pronaći na: www.wiener.hr

Ključ uspjeha naših projekata je u odabiru kvalitetnih ljudi i njihovom stalnom usavršavanju. Posjedujemo niz industrijskih certifikata kao što su: MCPD, MCTS, MCITP, CompTIA A+