UNIQA osiguranje d.d.

 
UNIQA osiguranje d.d.

Kvalitetni i inovativni proizvodi namijenjeni pravnim i fizičkim osobama te visok nivo usluge poslovni su imperativ UNIQA osiguranja.
Posebna briga posvećuje se uvođenju novih tehnoloških rješenja, usavršavanju poslovnih procesa te kvalitetnoj i brzoj isplati šteta.

Više informacija možete pronaći na: UNIQA osiguranje d.d.

Ključ uspjeha naših projekata je u odabiru kvalitetnih ljudi i njihovom stalnom usavršavanju. Posjedujemo niz industrijskih certifikata kao što su: MCPD, MCTS, MCITP, CompTIA A+