Hrvatska osiguravajuća kuća d.d.

 
Hrvatska osiguravajuća kuća d.d.

Hrvatska osiguravajuća kuća d.d. bavise  poslovima svih vrsta neživotnih osiguranja na cjelokupnom teritoriju RH.

Više informacija možete pronaći na: Hrvatska osiguravajuća kuća d.d.

Ključ uspjeha naših projekata je u odabiru kvalitetnih ljudi i njihovom stalnom usavršavanju. Posjedujemo niz industrijskih certifikata kao što su: MCPD, MCTS, MCITP, CompTIA A+