Grawe Hrvatska d.d.

 
Grave Hrvatska d.d.

GRAWE Hrvatska d.d. prvo je međunarodno osiguravajuće društvo u Republici Hrvatskoj osnovano 1993. godine.

Više informacija možete pronaći na: GRAVE HRVATSKA d.d.

Ključ uspjeha naših projekata je u odabiru kvalitetnih ljudi i njihovom stalnom usavršavanju. Posjedujemo niz industrijskih certifikata kao što su: MCPD, MCTS, MCITP, CompTIA A+