Croatia osiguranje d.d.

 
Croatia osiguranje d.d.

Upoznajte široku paletu proizvoda, prepoznajte uvjete i sadržaje koji najbolje odgovaraju zaštiti vaših interesa te koristite jednostavne sustave izračuna premija prilikom odabira pojedinih proizvoda.

Više informacija možete pronaći na: Croatia osiguranje d.d.

Ključ uspjeha naših projekata je u odabiru kvalitetnih ljudi i njihovom stalnom usavršavanju. Posjedujemo niz industrijskih certifikata kao što su: MCPD, MCTS, MCITP, CompTIA A+