Vef.Protokol

 

Aplikacija razvijena za potrebe klinika Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Korištene tehnologije su windows formsDeveloper Express klijentske kontrole, CSLA SQL server. Aplikacija je radi kao centralizirani sustav sa preko 40 povezanih lokacija i više od 100 korisnika.

Namjena programskog rješenja je evidencija pacijenata u klinikama. Neki od modula aplikacije su:

  • Evidencija kartica pacijenata sa svim pripadajućim podacima o pacijentu i liječenju
  • Sustav izvejštaja kojima korisnik izvlači dodatne informacije i dobit iz podataka spremljenih u bazu
  • Modul za studente, kojim i oni sudjeluju i bilježe svoj rad
  • Modul za komunikaciju između klinika i korisnika
  • Izdavanje uputnica i transfer podataka između klinika i kartica
  • Administracijski modul u kojem na interaktivan način korisnici mogu proširiti funkcionalnost aplikacije

Posebnosti aplikacije su:

  • Dinamičko generiranje formi: korisnik pomoću administracijskog modula u programu na interaktivan način unese polja koja forma mora imati, te se na osnovu toga generira forma za unos sa tim poljima i pripadajući izvještaj koji se ispisuje nakon unosa. Korisnik određuje gdje se koristi ta forma u poslovnom procesu, te se ta forma integrira u sam sustav i koristi.
  • Sustav poruka: mogućnost slanja poruka i obavijesti unutar aplikacije, korisniku, klinici ili u cijelom sustavu.
  • Personalizacija izgleda aplikacije: korisnici mogu birati razne preddefinirane izglede za aplikaciju i odabrati onaj koji im odgovara.
   Povratak na popis programskih rješenja
Ključ uspjeha naših projekata je u odabiru kvalitetnih ljudi i njihovom stalnom usavršavanju. Posjedujemo niz industrijskih certifikata kao što su: MCPD, MCTS, MCITP, CompTIA A+